Socjopatia – czym jest i jak się objawia?

0
509
Socjopatia

Socjopatia to zaburzenie polegające między innymi na nieodczuwaniu współczucia względem innych osób. Socjopaci nie potrafią nawiązywać bliskich i szczerych relacji z innymi. Przyczyną tego nie jest ich zła wola, lecz niezdolność do szczerych pozytywnych uczuć względem drugiej osoby. Socjopaci nie odczuwają także takich stanów jak wstyd, wyrzuty sumienia lub poczucie winy.

Socjopatia – czym jest i jak się objawia? 

Socjopatia jest zaburzeniem ujawniającym się w zachowaniu danej osoby. Jest ona skłonna przekraczać normy etyczne i wzorce zachowań obowiązujące w swojej grupie środowiskowej lub rówieśniczej. Socjopata nagminnie ignoruje i świadomie podważa normy przez długi okres, nie przejmując się reakcjami innych osób. Pod tym względem socjopatia zalicza się do kategorii zaburzeń osobowości typu dyssocjalnego. 

Typowy socjopata jest osobą egocentryczną, skupioną wyłącznie na osiąganiu własnych korzyści bez oglądania się na szkody wywoływane u innych. Nieraz socjopaci są osobami dobrze wykształconymi i dobrze zarabiającymi. Mogą piastować wysokie stanowiska kierownicze lub managerskie, z powodzeniem odnosząc sukcesy w swojej pracy zawodowej. W kontaktach z innymi mogą sprawiać wrażenie osoby pełnej uroku oraz atrakcyjnej towarzysko. Są to jednak pozory, za pomocą których socjopata manipuluje swoim otoczeniem. 

Typowy socjopata jest obserwatorem, który z łatwością wyłapuje słabe strony innych osób oraz wykorzystuje je dla swoich korzyści. Jego postępowanie naznaczone jest brakiem sumienia oraz brakiem obaw przed złymi skutkami swoich działań. 

Z czego wynika socjopatia? 

Socjopatia jest uwarunkowana społecznie i – przeciwnie niż psychopatia – nie musi wiązać się z zaburzoną gospodarką chemiczną mózgu. Najczęściej socjopaci to osoby wywodzące się z rodzin patologicznych, w których dominowała agresja przy jednoczesnym braku odruchów wyrażających pozytywne emocje. Nieprawidłowa socjalizacja może skutkować odrzuceniem norm społecznych. 

Oprócz środowiska rodzinnego, na wykształcenie się osobowości socjopatycznej ma wpływ środowisko rówieśnicze oraz szkolne, w którym dziecko przebywa na co dzień. Doświadczane z ich strony akty agresji, przemocy fizycznej i psychicznej, szczególnie jeśli utrzymują się przez długi okres, mogą doprowadzić do zaniku odruchów emocjonalnych i odrzucenia norm społecznych obowiązujących w grupie.

Socjopata może też dorastać w rodzinie, w której przemoc fizyczna jest podstawową formą egzekwowania norm i wzorów zachowania. Dotyczy to między innymi osób dorastających w domach, w których panuje żołnierski rygor, a wszelkie przewinienia karane są przemocą fizyczną. 

Czy możliwe jest leczenie socjopatii? 

Socjopatia to zaburzenie trudne do zdiagnozowania. Socjopaci mają tendencję do kłamania, dyssymulowania oraz ukrywania swojej prawdziwej natury. Dzięki wysokiemu ilorazowi inteligencji oraz dużej sprawności w manipulowaniu innymi są w stanie ukrywać swoje prawdziwe oblicze przez wiele lat przed bliskimi, ale także przed lekarzem w momencie diagnozowania. Ponadto socjopaci niechętnie sięgają po pomoc lekarską. 

Mimo to osoby dotknięte socjopatią mogą skorzystać ze specjalistycznej pomocy terapeutycznej, która koncentruje się zazwyczaj na trenowaniu odruchów i zachowań społecznych, umożliwiających normalne funkcjonowanie w grupie społecznej.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here